עומקם של דברים

יתכן שמילים יכולות לאחוז בעומקם של דברים...
לבטא את הווייתם,
יתכן שברוחבם ובשטחם,
יתכן שיכולות בהיקפם,...
האם ניתן לאחוז ובו בזמן לשחרר? לוותר? ... ?
לא חשוב באיזה צירוף,
אשתדל להעמיק שורשים וגם לעוף....
במקום השפוף להיות זקוף,
להיות שפוי אחוז טירוף,
במקום החבוק להיות עטוף,
במקום המפוזר להיות אסוף,
לצלול עמוק וגם לצוף...
אין לי אלא להיות,
אהבה
אוהב וגם אהוב ,
פשוט להיות...

תגובות פייסבוק

About the Author

Follow me


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>